Handvest Kind & Zorg

Zieke kinderen hebben het fundamentele recht op kindgerichte zorg, wat zoveel betekent als gezinsgerichte zorg en ontwikkelingsgerichte zorg. CityKids ondersteunt van harte dit Handvest Kind & Zorg en heeft het daarom opgenomen in het welkomstpakket. De 10 artikelen worden hieronder door Kind & Ziekenhuis beschreven. Wij delen dit graag met het kind en ouder.

Artikel 1.

Zieke kinderen en hun ouders worden te allen tijde gestimuleerd om hun behoeften en wensen ten aanzien van de zorg kenbaar te maken en over de zorg mee te beslissen.(art 3,12,VRK).

Artikel 2.

Zieke kinderen worden altijd verpleegd en behandeld door professionals die specifiek voor deze zorg aan kinderen zijn opgeleid. Die professionals beschikken over kennis en ervaring  die nodig is om ook aan de emotionele, pschychologische en spirituele behoeften van het kind en gezin tegemoet te komen. (art.3,19,VRK).

Artikel 3

Zieke kinderen worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de zorg die zij nodig hebben ook in dagbehandeling, poliklinisch of thuis kan worden verleend.(art.24,25 VRK).

Artikel 4

Zieke kinderen hebben mogelijkheden om te spelen, zich te vermaken en zich te ontwikkelen, al naar gelang hun leeftijd en lichamelijke conditie (art.3,28, 29,31 VRK).

Artikel 5

Het is voor zieke kinderen altijd mogelijk om hun ouder of verzorgers bij zich te hebben, waar zij ook behandeld en/of verpleegd worden. Ze hebben recht op verblijf in een stimulerende, veilige omgeving waar voldoende toezicht is en die berekend is op kinderen van hun eigen leeftijdscategorie(art.3,9,18,28,29VRK).

Artikel 6

Zieke kinderen hebben recht op bescherming tegen alle vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling en/of verwaarlozing zowel in het gezin als daarbuiten(art 3,9,19, VRK).

Artikel 7

Elk ziek kind en ieder lid van een gezin met een ziek kind, wordt benaderd met tact en begrip en hun privacy wordt te alle tijdem gerespecteerd (Art 16, 30, VRK).

Artikel 8

Een ziek kind wordt verzorgd en behandeld door zoveel mogelijk dezelfde personen, die onderling samenwerken in een multidisciplinair team en individueel en vanuit het team op een open en eerlijke manier communiceren met het kind en gezin.      (art. 3,19,VRK).

Artikel 9

Zieke kinderen worden beschermd tegen onnodige behandelingen en onderzoeken en maatregelen worden genomen om pijn, lichamelijk ongemak en emotionele spanningen te voorkomen dan wel te verlichten. (art.3,12,17 VRK).

Artikel 10

Elk ziek kind en ieder lid van een gezin met een ziek kind wordt gedurende het hele zorgtraject, van diagnose tot eventueel overlijden, voorzien van correcte en relevante informatie die op een voor hen begrijpelijke manier wordt verstrekt. (art. 17 VRK)

© 2019 CityKids