Financiering

Om in aanmerking te komen voor een plaatsing op ons verpleegkundig kinderdagverblijf  is een indicatie nodig.
Het verpleegkundig kinderdagverblijf van CityKids biedt zorg in het kader van de Zorg verzekerings wet (Zvw). Tevens biedt CityKids zorg in het kader van de Jeugdwet. Deze zorg wordt geleverd middels Zorg in Natura (ZIN) of een Persoons Gebonden Budget (PGB). Kinderen die zorg krijgen vanuit de Zvw behoeven een indicatie. Deze wordt door de HBO-V kinderverpleegkundige van CityKids verzorgd. Voor een indicatie bij CityKids is een verwijzing nodig van de behandelend arts van uw kind.
CityKids biedt de mogelijkheid van vervoer van en naar CityKids, mits dit geïndiceerd is.

© 2019 CityKids