Cliënttevredenheidsonderzoek

CityKids laat een maal per twee jaar een extern tevredenheidsonderzoek uitvoeren onder haar cliënten. Cliënten zijn ouders van kinderen, die gebruik maken van de zorg van CityKids.

Doelstellingen:

  • Inzicht krijgen in de algemene mate van tevredenheid onder de cliënten.
  • Vaststellen op welke punten cliënten meer en minder tevreden zijn.
  • Onderzoeken welke zaken voor cliënten belangrijk zijn.
  • Aanknopingspunten vinden voor verbetering.

Om de tevredenheid te onderzoeken, is ook deze keer voor onze branche gekozen voor een vragenlijst, omdat dit het beste vergelijkingsmateriaal geeft tussen de verschillende groepen en is met de directie van CityKids besloten gebruik te maken van het Handvest Kind en Zorg. Deze methodiek is ontwikkeld door MEI Marketing & Research in opdracht van de Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK). Momenteel worden de vragenlijst en procedures zoals in dit onderzoek gebruikt, geregistreerd als kwaliteitsinstrument bij Zorginstituut Nederland.

Het Handvest Kind en Zorg is een uitgebreide vragenlijst, waarbij de vragen als volgt zijn gegroepeerd:

  • Communicatie en informatie
  • Planning en organisatie
  • Medewerkers
  • Accommodatie en voorzieningen
  • Verpleegkundige zorg en persoonlijke verzorging
  • Pedagogisch klimaat

Uit het uitgevoerde onderzoek door Bureau MEI in mei 2019 komt o.a. naar voren, dat cliënten van CityKids wederom zeer tevreden zijn, hetgeen tot uitdrukking komt in een gemiddeld totaalcijfer van 8,3.

Volgens bijna alle ouders voelen de kinderen zich op zijn of haar gemak bij CityKids. De ouders merken dit vooral bij het halen en brengen, hun kinderen zijn dan blij, vrolijk en sommigen staan al vol ongeduld te wachten weer te mogen vertrekken naar de locaties van CityKids. Ook lezen we onder hoofdstuk 5 bij Complimenten dat de ouders heel dankbaar zijn voor het intensieve dagelijkse contact met de pedagogen. Hieronder geven we graag een paar quotes van ouders weer:

“Er wordt met veel liefde voor de jongens gezorgd!”

“Ik vind het contact met de pedagogen van de groep erg goed. We kunnen alles vragen, worden goed op de hoogte gehouden en het contact verloopt op een positieve en betrokken manier.”

“Er is oprechte aandacht voor de ontwikkeling van mijn kind, uitgebreide rapportage op gestelde doelen en het enthousiasme waarmee de medewerkers over ons kind vertellen geeft mij een liefdevol en geruststellend gevoel!”

We danken ouders zeer voor gestelde vertrouwen en zullen hier in de toekomst ons best voor blijven doen om zo samen met ouders te bepalen welke zorgbehoeften er zijn en hoe we dat het beste voor hun kind bij CityKids kunnen vormgeven.

Het volledige cliënttevredenheidsonderzoek vindt u via onderstaande link.

Clienttevredenheid CityKids 2019

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids