Skip to main content

Cliënttevredenheidsonderzoek

Bij CityKids voeren we om het jaar een groot onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uit. De resultaten uit elk onderzoek gebruiken we om de zorg die we verlenen nog beter te maken. 

In 2023 hebben 177 respondenten de enquête ingevuld. Daarmee geven de resultaten een goed en betrouwbaar beeld van onze zorgverlening.

Belangrijkste conclusies uit het onderzoek:

  • De cliënten zijn erg tevreden, hetgeen duidelijk tot uitdrukking komt in een gemiddeld totaalcijfer van 8,3.
  • Het merendeel van de cliënten geeft een eindoordeel 8, 9 of 10.
  • Als we de resultaten vergelijken met voorgaande onderzoeken dan blijft de cliënttevredenheid zeer constant: 8,3 (2019), 8,4 (2021).
  • Nemen we het gemiddelde van de cijfers per onderwerp, dan komen we op een gemiddeld oordeel van 8,0

We zijn trots op deze mooie resultaten en gebruiken de gegeven feedback om de zorg op individueel, locatie- en organisatieniveau verder te verbeteren.

Wilt u meer lezen over het cliënttevredenheidsonderzoek?