Missie en Visie

Missie

Onze missie is het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg en behandeling aan kinderen met een beperking en /of een verpleegkundige zorgvraag. We richten ons daarbij op het creëren van een veilige en warme omgeving waarin kinderen maximaal de kans krijgen zich te ontwikkelen. Daardoor kunnen zij later hun eigen leven zoveel mogelijk zelf vormgeven en meedoen in de maatschappij.

Visie

In samenwerking met elkaar en onze omgeving bieden wij kinderen met een beperking en/of een verpleegkundige zorgvraag, aantoonbaar de beste zorg. CityKids heeft de overtuiging dat kinderen met een beperking en/of verpleegkundige zorgvraag, het recht hebben op een volwaardige plaats in de samenleving. Wij zorgen dat wij op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en technieken in de zorg van onze doelgroep. We zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om de leefwereld van de kinderen kleurrijker te maken. Daarbij houden wij niet alleen rekening met de mogelijkheden en rechten van de kinderen en hun ouders, maar ook met hun beperkingen en plichten. Wij investeren in de ontwikkeling en opleiding van onze medewerkers, omdat het altijd nóg beter kan. De kinderen bieden wij deze zorg in een gastvrije en kindgerichte omgeving. Om dit te realiseren werken wij samen met de kinderen en hun families, sociale netwerk en andere organisaties, binnen en buiten de zorg. Wij stimuleren onze medewerkers hoogwaardige en kindgerichte zorg te verlenen door het bieden van een professioneel en prettig werkklimaat.

“Onder kindgerichte zorg wordt verstaan zowel ontwikkelingsgerichte zorg als familiegerichte zorg. Het kind kan niet los gezien worden van zijn familie en zijn omgeving. CityKids is er voor het kind en zijn familie.”

KERNWAARDEN

CityKids laat zich inspireren door de volgende kernwaarden:

  • Respectvolle benadering. Kinderen worden respectvol benaderd vanuit de eigen belevingswereld. Er is oog voor de individualiteit van elk kind. 
    We willen oog hebben voor detail, respect voor elkaar en de dingen om ons heen en de natuur. De fysieke en psychische integriteit wordt gewaarborgd binnen onze behandeling. Binnen CityKids wordt naar elkaar geluisterd, we nemen elkaar serieus en we gaan in op vragen en signalen van de kinderen en ouders. Wij behandelen iedereen gelijk.
  • Individuele benadering. Ieder mens is uniek. Door middel van een deskundig en multidisciplinair team bieden wij zorg die volledig aansluit op de behoeften van elk kind en de ouders. Op deze manier kunnen wij de ontwikkeling van de kinderen met een zorgvraag op effectieve en efficiënte wijze ondersteunen. Ouders worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het pedagogisch behandelplan en verpleegkundig zorgplan. Daarnaast worden zij begeleid en ondersteund bij de zorg van het kind.
  • Ruimtelijke benadering in fysieke en psychische zin. We gaan ervan uit dat omgevingsfactoren van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. Daarom bieden we verschillende ingerichte ruimten waar diverse activiteiten gedaan kunnen worden. De ruimtes zijn aangepast op kinderen met een zorgvraag en toegankelijk en veilig voor deze categorie kinderen. We zorgen voor ruimten waar creatieve activiteiten plaats kunnen vinden met als doel het opdoen van nieuwe ervaringen. Deze nieuwe ervaringen die aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen met een zorgvraag en hebben als doel de ontwikkeling te stimuleren.
  • Positieve benadering. Een positief zelfbeeld is de basis van de gehele ontwikkeling. Om deze reden is het belangrijk, om te signaleren wat een kind aan begeleiding/behandeling  nodig heeft m.b.t. verschillende leefgebieden/ ontwikkelingsgebieden en hoe daar op een positieve manier mee kan worden omgegaan. Een positieve benadering in de communicatie en begeleiding zorgt voor een gevoel van veiligheid, vertrouwen en ruimte. Hierdoor worden kinderen met een zorgvraag gestimuleerd te groeien naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen de grenzen van de beperking of ziekte. Tevens leren ze hiermee respect te hebben voor elkaar, de omgeving en zichzelf.
U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids