Skip to main content

Ontwikkelcentrum

Door middel van spel- en ontwikkelingsgerichte activiteiten worden kinderen gestimuleerd en uitgedaagd om zelf te ondernemen en nieuwe vaardigheden te leren. 

Het ontwikkelcentrum is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autisme spectrum (ASS). De behandeling is gericht op het stimuleren van ontwikkeling, verduidelijken van beeldvorming en het onderzoeken van mogelijk schoolperspectief.

Klimaatgroepen
Om de kinderen de juiste behandeling en begeleiding te kunnen bieden aan de hand van passende methodieken zijn er klimaatgroepen opgericht binnen het ontwikkelcentrum van CityKids.

  • Vroeghulpgroep
    Bij deze groep kinderen is vaak de diagnose nog niet bekend. Er wordt gewerkt aan het leren omgaan met andere kinderen, meedraaien met een dagprogramma, het bevorderen van de communicatieve vaardigheden en het vergroten van de beeldvorming etc.
  • Schoolvoorbereidende groep
    Bij deze groep kinderen wordt er gewerkt aan het leren van vaardigheden ter voorbereiding op het naar school gaan, zoals het zitten op een stoel, het maken van werkjes, het wachten op je beurt, het vragen om hulp etc.
  • Structuurgroep
    De kinderen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) hebben een grote behoefte aan structuur. De kinderen leren een dagstructuur vast te houden met behulp van fotogrammen en/of pictogrammen. Ze leren daarnaast om te gaan met overgangen; de communicatie wordt bevorderd en het schoolperspectief wordt in kaart gebracht.

Om de kinderen in zorg bij CityKids de juiste en kwalitatief goede behandeling te kunnen bieden, wordt er gewerkt aan de hand van verschillende methodieken. De ingezette methodiek wordt afgestemd op de doelgroep om zo bij te kunnen dragen aan een positieve ontwikkeling.

Ongeldige invoer