Skip to main content

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van de Medische Kindzorg Instelling CityKids bestaat uit de volgende personen:

Peter Draaisma

"De kwetsbaarheid van kinderen met een chronisch medisch specialistisch zorgvraag is groot en de druk op het gezin vaak hoog. CityKids zet zich in om voor deze groep uitstekende zorg te verlenen. Met veel plezier draag ik vanuit mijn ervaring als bestuurder in de zorg mijn steentje bij om CityKids hierbij te ondersteunen."

Daniël Sikkens

"Kinderen en jongeren met een beperking hebben aanspraak op de beste zorg en begeleiding. CityKids geeft deze bijzondere kinderen aandacht en ruimte om zich zo veel mogelijk te ontwikkelen en volop mee te doen, waarvoor van allen bij CityKids veel inzet, toewijding en creativiteit wordt gevraagd. Graag wil ik als toezichthouder, mede gezien het toenemende maatschappelijke belang van ‘good governance’, daaraan mijn bijdrage leveren."

Marie-Lise van Veelen

Ik ben Marie-Lise van Veelen, kinderneurochirurg in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis en trekker van het Kinderhersencentrum. Ik zet mij graag in voor CityKids. Het is een bruisende onderneming die zich blijft ontwikkelen en probeert voor ieder kind het juiste aanbod te vinden. Vanuit mijn perspectief zie ik hoe belangrijk het is dat deze opvang bestaat in de keten van zorg voor deze kwetsbare kinderen. Als lid van de Raad van Commissarissen heb ik aandacht voor het veiligheids- en kwaliteitsbeleid.

Ondersteund door Annemarie Groeneveld

"Sinds 2017 verzorg ik de algehele administratie, die behoort bij de Management vergaderingen en de Raad van Commissarissen vergaderingen. Elke vergadering, die ik bijwoon, is voor mij weer een uitdaging en zie dat sinds mijn indiensttreding in 2017 CityKids uitgegroeid is tot een volwaardige professionele organisatie, waarvan ik onderdeel mag zijn.

Bij het werken binnen een zo’n unieke organisatie gaat vooral mijn respect uit naar de medewerkers op de werkvloer, die vol passie hun beroep uitoefenen en het jonge kind centraal stellen."