SISA en De Verwijsindex

CityKids is aangesloten bij SISA en De Verwijsindex. Dit zijn digitale systemen waarin professionals een signaal kunnen afgeven voor een jeugdige (0-23 jaar) waar zij bij betrokken zijn. Het zorgt ervoor dat alle betrokken professionals zichtbaar zijn voor elkaar. Daardoor kunnen zij goed samenwerken en krijgt de jeugdige de begeleiding die hij of zij nodig heeft. De professionals informeren ouders/verzorgers en/of de jeugdige (vanaf 12 jaar) als zij een signaal in één van beide systemen willen afgeven.

Voor meer informatie kunt u terecht op:
Regio Rijnmond incl. Zuid-Hollandse eilanden: https://sisa.rotterdam.nl/
Regio Haaglanden: https://www.verwijsindexhaaglanden.nl/

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
U heeft uw woonplaats niet ingevuld.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids