Skip to main content

Vertrouwenspersoon voor cliënten en ouders/verzorgers

Een vertrouwenspersoon is iemand waarmee kinderen, jongeren, ouders of verzorgers in vertrouwen iets kunnen bespreken. Dus zonder dat een ander te horen krijgt wat er is besproken. 

Soms levert CityKids niet de zorg zoals u wilt of had verwacht. Als u denkt dat u er niet over kunt praten met één van onze medewerkers, dan is het goed om te weten dat u terecht kunt bij een vertrouwenspersoon van Jeugdstem. 

Over Jeugdstem
Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdzorg.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:                                       

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg.

Zo bereik je Jeugdstem

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via jeugdstem.nl
    De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.