Skip to main content

Indicatiestelling

Bij CityKids kan de zorg volledig worden afgestemd op de wensen en de behoeften van de jeugdige en van de ouders.

Indicatiestelling
Plaatsing bij CityKids is mogelijk na het krijgen van een indicatie. Het verkrijgen van een indicatie verloopt per financieringsstroom anders.

  • De Jeugdwet wordt gefinancierd en geïndiceerd door de gemeente waar de jeugdige woont. De gemeente heeft dit vaak uitbesteed aan de wijkteams of CJG’s (Centrum voor jeugd en gezin).
  • Heeft de jeugdige blijvende zorg nodig, dan kan er een indicatie aangevraagd worden bij het CIZ (Centrum voor indicatiestelling), het gaat dan om zorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
  • Voor verpleegkundige zorg van een jeugdige is een doorverwijzing van een specialist nodig.

Een verwijzing naar CityKids kan door gemandateerde professionals in de lokale toegang van de gemeente (sociaal wijkteam, Centrum Jeugd en gezin), huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten, gegeven worden.

Plaatsing bij CityKids
Voordat een jeugdige geplaatst kan worden bij CityKids zal er eerst uitgebreid informatie uitwisseling en overleg plaatsvinden met de behandelend arts(en) en/of instellingen waar de jeugdige bekend is. Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met de ouders. Zo kan de zorg volledig afgestemd worden op de wensen en behoeften van de jeugdige en van de ouders.

Contact
Wilt u een jeugdige aanmelden? Wij verzoeken eerst hieronder het aanmeldformulier in te vullen. Binnen 3 weken nemen wij telefonisch contact met u op.

 

Ongeldige invoer