Skip to main content

Verpleegkundig kinderdagcentrum

De zorg voor (ernstig) zieke kinderen is gericht op het creëren van een omgeving waarin kinderen, ondanks hun ziekte of beperking, de kans krijgen om gewoon kind te zijn. Wij streven ernaar om een warme en ondersteunende omgeving te bieden waarin elk kind zich veilig en geliefd voelt.

Het verpleegkundig kinderdagcentrum
Welkom bij het verpleegkundig kinderdagcentrum, waar wij gespecialiseerde zorg bieden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 8 jaar met een verpleegkundige zorgvraag omdat er sprake is van een chronische of langdurige ziekte.

Door het aanbieden van een veilige, liefdevolle en stimulerende omgeving, samen met de inzet van verschillende methodieken, willen wij elk kind de best mogelijke kans bieden om zich te ontwikkelen en ondanks hun ziekte of beperking, de kans krijgen om gewoon kind te zijn.

De zorg is gericht op het comfortabel maken van de omgeving, het zetten van kleine stapjes in de ontwikkeling en het verbeteren van kwaliteit van leven.

Om de kinderen in zorg bij CityKids de juiste en kwalitatief goede behandeling en begeleiding te kunnen bieden, wordt er gewerkt middels de inzet van verschillende methodieken. De ingezette methodiek wordt afgestemd op de doelgroep om zo bij te kunnen dragen aan een positieve ontwikkeling.

CityKids werkt volgens het Medisch Kindzorg Systeem
Binnen het Medisch Kindzorg Systeem staat de optimalisatie van de lichamelijke, sociaal-emotionele,
cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind centraal. Dit wordt gerealiseerd door te werken
met een multidisciplinair team van ervaren kinderverpleegkundigen, pedagogen en
gedragswetenschapper(s). Deze zorgprofessionals zijn speciaal opgeleid om zorg en behandeling te
bieden die is afgestemd op de individuele behoeften van elk kind.

De basis van ons zorgplan wordt gevormd door de vier kind leefdomeinen: Medisch, Sociaal, Veiligheid en Ontwikkeling. Op basis van deze domeinen stellen we doelen op die gericht zijn op het verbeteren van de algehele welzijn en ontwikkeling van het kind. Door te werken volgens het Medisch Kindzorg Systeem streven we ernaar om elk kind de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Ongeldige invoer