Skip to main content

Spelen en ontspannen

CityKids biedt kinderen een veilige omgeving waarbij de krachten van het kind centraal staan. We hechten er veel waarde aan dat kinderen zichzelf kunnen zijn.

Er worden ontwikkelingskansen geboden en de kinderen worden in spel en ontwikkelingsgerichte activiteiten gestimuleerd en uitgedaagd. Op alle groepen is aangepast speelgoed en ontwikkelingsgericht materiaal aanwezig, passend bij de ontwikkelingsleeftijd van ieder kind, hierbij is het opgestelde behandelplan leidend. 

Snoezelen
Op diverse locaties heeft CityKids een speciale snoezelruimte, welke ingezet wordt bij de behandeling van de kinderen. Snoezelen is een ontspannende activiteit waarbij de ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt. Zintuiglijke waarnemingen worden binnen deze snoezelruimte verdiept. Deze zintuiglijke waarnemingen zijn van belang om een ontwikkeling door te kunnen maken bij de andere ontwikkelingsgebieden. Het sociale contact wordt bevorderd binnen de snoezelruimte. Het snoezelen is een vast terugkerende activiteit binnen het individuele en groepsprogramma van het kind.

Samen buitenspelen
Bij alle locaties van CityKids zijn er voldoende buitenspeelmogelijkheden voor de kinderen. Tijdens het buitenspelen staat plezier maken met de andere kinderen centraal, tevens worden de kinderen motorisch uitgedaagd. Er wordt dagelijks met de kinderen buiten gespeeld, dit is opgenomen in het dagprogramma.

Ongeldige invoer