Waarom CityKids?

CityKids is een Medische Kindzorg Instelling die dagelijks intensieve (verpleegkundige ) zorg en behandeling biedt in een kindgerichte omgeving. Er zijn binnen onze organisatie de volgende specialiteiten:

 

De zorg voor uw kind uit handen geven is een grote stap, zeker wanneer uw kind extra zorg en/of behandeling nodig heeft. Samen met ouders wordt gekeken naar de behoefte van het kind en samen wordt er besloten welke groep het beste aansluit bij de ontwikkeling en mogelijkheden van het kind.

Bij CityKids bieden wij kinderen een tweede thuis, een beschermde, stimulerende omgeving die uitnodigt tot spelend leren en ontwikkelen. Bij CityKids bieden wij de kinderen een leuke dag, en kan het echt zichzelf zijn! 

Bij CityKids staat Kleinschaligheid, Kwaliteit en Kindgerichte zorg* voorop.

Bij CityKids wordt er gewerkt vanuit een multidisciplinair team bestaande uit kinderverpleegkundigen en (ortho)pedagogen. Daarnaast hebben we een nauwe samenwerking met (pre)-logopedisten en kinderfysiotherapeuten in de regio. Op deze wijze kunnen wij een hoge kwaliteit van geïntegreerde en gecoördineerde zorg bieden.

Bij CityKids werken wij met kleine groepen van maximaal 8 kinderen, waardoor er altijd specifieke aandacht is voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.

Bij CityKids wordt op de groep gebruik gemaakt van visuele ondersteuning door middel van Nederlands ondersteund met gebaren (NmG) en intensief gebruik van pictogrammen.

*Onder kindgerichte zorg wordt verstaan zowel ontwikkelingsgerichte zorg als familiegerichte zorg. Het kind kan niet los gezien worden van zijn familie en zijn omgeving. CityKids is er voor het kind en zijn familie.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids