Skip to main content

Waarom CityKids?

CityKids is een Medische Kindzorg Instelling die dagelijks intensieve (verpleegkundige) zorg en behandeling biedt in een kindgerichte omgeving.

De zorg voor uw kind uit handen geven is een grote stap, zeker wanneer uw kind extra zorg en/of behandeling nodig heeft. We kijken samen met ouders naar de behoeften van het kind en kiezen samen voor de groep die het beste aansluit bij de ontwikkeling en mogelijkheden van het kind.

 • Bieden van een beschermde en stimulerende omgeving
  Bij CityKids bieden wij kinderen een tweede thuis, een beschermde, stimulerende omgeving die uitnodigt tot spelend leren en ontwikkelen. We bieden de kinderen een leuke dag en de mogelijkheid om echt zichzelf zijn!

 • Werken vanuit multidisciplinaire teams
  Bij CityKids wordt er gewerkt vanuit multidisciplinaire teams bestaande uit kinderverpleegkundigen en (ortho)pedagogen. Daarnaast hebben we een nauwe samenwerking met pre-logopedisten en kinderfysiotherapeuten in de regio. Op deze wijze kunnen wij een hoge kwaliteit van geïntegreerde en gecoördineerde zorg bieden.

 • Kleinschaligheid en kwaliteit 
  Bij CityKids staat kleinschaligheid, kwaliteit en kindgerichte zorg voorop. We werken met kleine groepen van maximaal 8 kinderen, waardoor er altijd specifieke aandacht is voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.

 • Toepassen van nieuwe technieken
  Bij CityKids zorgen wij ervoor dat wij op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en technieken in de zorg die van toepassing zijn op onze doelgroep. We zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om de leefwereld van de kinderen kleurrijker te maken. Daarbij houden wij niet alleen rekening met de mogelijkheden en rechten van de kinderen en hun ouders, maar ook met hun beperkingen en plichten.

 • Investeren in ontwikkeling en opleiding medewerkers
  Bij CityKids investeren we in de ontwikkeling en opleiding van onze medewerkers, omdat zorg altijd nóg beter kan. Om dit te realiseren werken wij samen met de kinderen en hun families, sociale netwerk en andere organisaties, binnen en buiten de zorg. Wij stimuleren onze medewerkers hoogwaardige en kindgerichte zorg te verlenen door het bieden van een professioneel en prettig werkklimaat.

Een kind kan niet los gezien worden van zijn of haar familie en zijn omgeving. CityKids richt zich niet alleen op kindgerichte zorg maar ook op ontwikkelingsgerichte zorg en familiegerichte zorg. CityKids is er voor het kind en zijn familie.