CityKids geeft bijzondere kinderen en jongeren de aandacht en ruimte om zich te ontwikkelen en volop mee te doen

CityKids locaties en groepen krijgen nieuwe namen

CityKids groeit! Er zijn nog veel kinderen in de Regio’s Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en de Zuid-Hollandse eilanden, kinderen die behandeling nodig hebben en ouders ondersteuning. Er zijn nog steeds wachtlijsten bij de diverse instanties en die willen we graag oplossen en de zorg bieden die kinderen zo nodig hebben en ouders/verzorgers een veilige plaats voor de kinderen bieden.

Dit jaar is het zeven jaar geleden dat we begonnen met één locatie en nu hebben we negen locaties incl. het hoofdkantoor en er zijn nog twee locaties in ontwikkeling en voorbereiding. Allemaal CityKids vestigingen en nu noemen we deze locaties naar de plaats of de straat waar ze zitten.

We hebben een prijsvraag uitgeschreven onder de medewerkers en hen gevraagd originele namen te bedenken voor de locaties, behalve voor het hoofdkantoor.

Daarnaast hebben we de medewerkers ook gevraagd bijpassende namen voor de groepen te bedenken.

Op het ouderportaal kunt u een uitgebreide toelichting lezen en overzichten van de nieuwe namen. 

CityKids biedt zorg aan kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar op het verpleegkundig kinderdagverblijf en behandeling aan kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar op het ontwikkelcentrum. Daarnaast biedt CityKids 24 uurs (kinderthuis)zorg, beschermd wonen in De Pastorie voor jongens met autisme en of een verstandelijke beperking in de leeftijd van 18 tot 25 jaar en dagbesteding aan jongeren vanaf 18 jaar. We zijn  voornemens in 2020 kleine groepen te starten voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Voor ouders betekent CityKids een hele zorg minder.

Binnen CityKids wordt gewerkt met: (kinder)verpleegkundigen, (HBO)-pedagogen, (ortho)pedagogen, ambulant begeleiders, woonbegeleiders en een GZ- psycholoog als hoofdbehandelaar.

We bieden multidisciplinaire behandeling aan en middels behandeldoelen en een uitgebreid dagprogramma met ontwikkelingsgerichte activiteiten worden kinderen en jongeren gestimuleerd in hun ontwikkeling.
Per locatie zijn er ook samenwerkingen met ergotherapeuten, pre-logopodisten en kinderfysiotherapeuten.

© 2019 CityKids