CityKids geeft bijzondere kinderen en jongeren de aandacht en ruimte om zich te ontwikkelen en volop mee te doen

CityKids biedt zorg aan kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar op het verpleegkundig kinderdagverblijf en behandeling aan kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar op het ontwikkelcentrum. Daarnaast biedt CityKids 24 uurs (kinderthuis)zorg, beschermd wonen in De Pastorie voor jongens met autisme en of een verstandelijke beperking in de leeftijd van 18 tot 25 jaar en dagbesteding aan jongeren vanaf 18 jaar. We zijn  voornemens in 2020 kleine groepen te starten voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Voor ouders betekent CityKids een hele zorg minder.

Binnen CityKids wordt gewerkt met: (kinder)verpleegkundigen, (HBO)-pedagogen, (ortho)pedagogen, ambulant begeleiders, woonbegeleiders en een GZ- psycholoog als hoofdbehandelaar.

We bieden multidisciplinaire behandeling aan en middels behandeldoelen en een uitgebreid dagprogramma met ontwikkelingsgerichte activiteiten worden kinderen en jongeren gestimuleerd in hun ontwikkeling.
Per locatie zijn er ook samenwerkingen met ergotherapeuten, pre-logopodisten en kinderfysiotherapeuten.

© 2019 CityKids