Skip to main content

Handvest Kind & Zorg

Zieke kinderen hebben recht op een optimale medische behandeling. CityKids ondersteunt daarom het Handvest Kind & Zorg.

Bij CityKids vinden we het belangrijk dat (ernstig) zieke kinderen, broertjes, zusjes en ouders kunnen rekenen op absolute kwaliteit van zorg. Wij zijn ervan overtuigd dat kwaliteit van zorg alleen kan bestaan als er echt aandacht is voor de specifieke behoeften die een ziek kind en het gezin op een bepaald moment hebben.

In het handvest Kind en Zorg staan rechten van zieke kinderen en hun gezin. Deze rechten zijn gebaseerd op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VRK) dat al vanaf 1995 van kracht is in Nederland. In het handvest staat bijvoorbeeld het recht op zorgverlening thuis als dit mogelijk is en het recht om behoeften en wensen kenbaar te maken. CityKids ondersteunt daarom het Handvest Kind & Zorg.

Zie voor meer informatie: https://kindenziekenhuis.nl/handvest-kind-zorg/