• home
  • Over CityKids

Over CityKids

CityKids is een Medische Kindzorg Instelling en biedt verschillende vormen van zorg en behandeling aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar met een beperking en/of verpleegkundige zorgvraag. Er zijn binnen onze organisatie de volgende specialiteiten:

In de volgende video krijgt u een korte kennismaking met CityKids en krijgt u een indruk van wat ouders ervaren hebben over de zorg van CityKids.  

Vergroten van de zelfredzaamheid van het kind

CityKids richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van het kind, zodat het kind binnen zijn en haar mogelijkheden kan opgroeien. De beschikbaarheid van gespecialiseerde verpleegtechnische zorg, de orthopedagogische begeleiding en de intensieve samenwerking met kinderfysiotherapeuten en (pre)logopedisten, o.a. aangesloten bij Fysiotherapie Rotterdam Centrum en Logopedie Rotterdam Centrum, hoort daarbij. Bij de kinderen die verpleegkundige zorg krijgen bij CityKids dient hun ontwikkeling optimaal gestimuleerd te worden binnen een veilige en kindgerichte omgeving en passende middelen. 

Aanleren van sociale vaardigheden

De huidige maatschappij wordt individualistischer en de nadruk komt steeds meer te liggen op zelf doen en eigen initiatief van het kind. CityKids richt zich op het aanleren van sociale vaardigheden en vergroten van de zelfredzaamheid binnen een gestructureerd dagprogramma. Dit gebeurt spelenderwijs, waarbij de kinderen steeds meer uitgedaagd worden om binnen hun kunnen, hun vaardigheden te vergroten en weerbaar te worden. 

Ervaringsgericht leren

CityKids zet zich in voor het vergroten van de kansen van de kinderen op alle levensgebieden. Ervaringsgericht leren is een belangrijk uitgangspunt van CityKids. Kinderen krijgen de ruimte om te ontdekken en spelenderwijs vaardigheden te leren. Door middel van ontwikkelingsgerichte activiteiten wordt de gehele ontwikkeling van het kind gestimuleerd.

Verzorgingsgebied

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
U heeft uw woonplaats niet ingevuld.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids