• home
  • Over CityKids

Over CityKids

CityKids biedt verschillende vormen van zorg en behandeling aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar met een beperking en/of verpleegkundige zorgvraag. 

Vergroten van de zelfredzaamheid van het kind
CityKids richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van het kind, zodat het kind binnen zijn of haar mogelijkheden kan opgroeien. CityKids biedt een veilige kindgerichte omgeving waar met behulp van professionele kinderverpleegkundige zorg en (ortho)pedagogische begeleiding gewerkt kan worden aan het optimaliseren van de lichamelijke, sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind. 

Aanleren van sociale vaardigheden
De huidige maatschappij wordt individualistischer en de nadruk komt steeds meer te liggen op zelf doen en eigen initiatief van het kind. CityKids richt zich op het aanleren van sociale vaardigheden en vergroten van de zelfredzaamheid binnen een gestructureerd dagprogramma. Dit gebeurt spelenderwijs, waarbij de kinderen steeds meer uitgedaagd worden om binnen hun kunnen, hun vaardigheden te vergroten en weerbaar te worden. 

Ervaringsgericht leren
CityKids zet zich in voor het vergroten van de kansen van de kinderen op alle levensgebieden. Ervaringsgericht leren is een belangrijk uitgangspunt van CityKids. Kinderen krijgen de ruimte om te ontdekken en spelenderwijs vaardigheden te leren. Door middel van ontwikkelingsgerichte activiteiten wordt de gehele ontwikkeling van het kind gestimuleerd.

Hoe ervaren ouders de zorg van CityKids?
In de volgende video krijgt u een korte kennismaking met CityKids en krijgt u een indruk van wat ouders ervaren hebben over de zorg van CityKids.  

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
U heeft uw woonplaats niet ingevuld.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids