Skip to main content

Spelen en ontspannen

CityKids biedt kinderen een veilige omgeving waarbij  de krachten van het kind centraal staan. We hechten er veel waarde aan dat kinderen zichzelf kunnen zijn.

Bij het verpleegkundig kinderdagcentrum worden ontwikkelingskansen geboden en de kinderen worden in spel en ontwikkelingsgerichte activiteiten gestimuleerd en uitgedaagd. Op de verpleegkundige zorggroep is aangepast speelgoed en ontwikkelingsgericht materiaal aanwezig. De kinderverpleegkundigen en pedagogen kiezen spelmateriaal/activiteiten dat passend is bij de ontwikkelingsleeftijd van ieder kind, hierbij is het opgestelde zorgplan leidend. Indien er een kinderfysiotherapeut betrokken is vindt er afstemming plaats over recreatieve- en spelmogelijkheden rekening houdend met de motorische ontwikkeling van het kind.

Snoezelen
Op diverse locaties van CityKids is er een speciale snoezelruimte beschikbaar. De snoezelruimte is ingericht om de verschillende zintuigen te prikkelen; tactisch, visueel en auditief. Bij het snoezelen wordt ingespeeld op de gevoelsmatige behoeften van het kind. Een snoezelruimte biedt kinderen een ontspannen omgeving waar een positief pedagogisch klimaat hangt. Een geluidsinstallatie met rustgevende muziek draagt bij aan het auditieve aspect van de snoezelruimte. In het waterbed is een muziekinstallatie geïntegreerd waardoor trillingen voelbaar zijn voor de kinderen die het waterbed gebruiken.

Ouders/opa’s/oma’s/broertjes/zusjes zijn als familie van harte welkom om bij CityKids te komen snoezelen. Bij het snoezelen met hun kind,  zullen zij ondersteund worden door een medewerker van CityKids, die de cursus ‘snoezelen’ gevolgd heeft en hen hierdoor optimaal kan begeleiden. Ouders kunnen via de groepsleiding een afspraak maken voor het snoezelen.

Samen buitenspelen
Op alle locaties van CityKids zijn er voldoende buitenspeelmogelijkheden voor de kinderen op de speciaal aangelegde buitenspeelplaatsen. Er zijn mooie nieuwe speeltoestellen en een zacht groen kunstgrasveldje voor de jongere kinderen. Tijdens het buitenspelen staat plezier maken met de andere kinderen centraal, tevens worden de kinderen motorisch uitgedaagd. Er wordt dagelijks met de kinderen buiten gespeeld, dit is opgenomen in het dagprogramma.

Ongeldige invoer