Skip to main content

Voor ouders en jongeren

tot 12 jaar

CityKids biedt behandeling aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar op het ontwikkelcentrum en zorg aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar op het verpleegkundig kinderdagverblijf. Daarnaast biedt CityKids ook 24-uurs (kinderthuis)zorg voor deze leeftijdsgroep.

12-18 jaar

CityKids biedt behandeling en dagbesteding aan jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar in het dagcentrum FORS. Hier worden jongeren aan de hand van diverse activiteiten en trainingen ondersteund om hun positie in de maatschappij te versterken en mentaal de strijdt weer aan te kunnen.

14-23 jaar

Voor de leeftijdsgroep van 14 tot 23 jaar biedt CityKids beschermd wonen in De Pastorie voor jongens met autisme en/of een verstandelijke beperking.

Ongeldige invoer