Ouderportaal

Met dit hoofdstuk willen we u graag op de hoogte houden van al het nieuws en activiteiten die voor u als ouder van belang kunnen zijn.

Update CityKids juni - juli 2020

Rotterdam, 14 juli 2020

Beste ouders / verzorgers,

Hierbij weer onze periodieke update van de afgelopen weken.

Ingebruikname Locatie Zuidland: CityKids Blessing
Donderdag 25 juni heeft wethouder Wouter Struijk samen met Maritza Russel de nieuwe vestiging in Zuidland in gebruik genomen. Het voormalige hotel is volledig verbouwd en geschikt gemaakt voor zo’ vijftig kinderen. Voorlopig gebruikt CityKids alleen de benedenverdieping van Blessing, maar mogelijk komt de bovenetage daar in de toekomst bij.

Op deze pittoresk gelegen locatie aan de ring van Zuidland komen in eerste instantie 8 groepen en er is nu gestart met twee groepen. Er is een groet vraag naar de specialistische zorg van CityKids. Er worden medewerkers opgeleid in de andere vestigingen en CityKids is medewerkers aan het werven op hbo-niveau als pedagogen voor deze nieuwe locatie.

Verhuizing
De kinderen van groep Lollifant zijn vanaf locatie Capelle verhuisd naar locatie Gouvernestraat. Hier hebben de kinderen veel ruimte tot hun beschikking en kunnen zij gedurende de hele dag naar buiten. De kinderen hebben goed gereageerd op de verhuizing!
Nu de kinderen van groep Lollifant op de nieuwe locatie zitten, kunnen zij dagelijks buiten wandelen en boodschappen doen. De kinderen helpen tijdens het boodschappen doen, met het vasthouden van het mandje, wat ze erg leuk vinden en doen goed hun best.
Bij de locatie Gouvernestraat zit een kleine kinderboerderij om de hoek, de kinderen hebben deze gelijk bezocht en vonden het erg leuk!


Speelplein
Afgelopen week zijn de hekken van het buitenspeelplein in Capelle verstevigd en beter vastgezet. Hierdoor is het plein nog meer speelproef!


Den Haag nieuwe vestiging Boylestraat
In Den Haag is de nieuwe vestiging aan de Boylestraat in gebruik genomen.
Het ging erg goed. De meeste kinderen kwamen enthousiast en nieuwsgierig binnen. Een aantal die het spannend vond, ontspande al snel en heeft de rest van de eerste dag tevreden doorgebracht.

Bijeenkomst van de oudercommissie
De oudercommissie bestaande uit lmedina Dautovic, Marlous van Ochten, Diana Wolff, Cor de Vries en Mustafa Hafiz heeft Cor de Vries tot voorzitter benoemd.
De oudercommissie gaat 4 x per jaar bij elkaar komen waarbij de agenda gemeenschappelijk bepaald wordt.
Er is een aantal onderwerp ter sprake gekomen waarbij het accent lag op de communicatie van diverse onderwerpen naar de ouders toe. Er is afgesproken dat de visie en de groei en de daarbij behorende zaken van CityKids in een later stadium met de commissie besproken wordt.
CityKids gaat een aantal vragen en besproken onderwerpen uitwerken en komt daar bij de commissie op terug. Er wordt dan ook bepaald hoe de besproken onderwerpen verder gecommuniceerd worden.

Nieuw ontwikkelingsgericht spelmateriaal
Dankzij een drietal sponsors van Stichting Vrienden van CityKids Fonds Kind & Handicap, Van Cappellen Stichting en Fonds 1818 hebben we alle locaties kunnen voorzien van nieuw educatief en ontwikkelingsgericht (spel-)materiaal.
Hier een reactie vanuit onze locatie Barendrecht:

De kinderen, de pedagogen en de orthopedagogen zijn erg dankbaar dat wij nieuw ontwikkelingsgericht (spel)materiaal hebben gekregen. Het nieuwe materiaal is een groot succes onder de kinderen. Zij hebben zichtbaar veel plezier met het spelmateriaal. Het materiaal wordt op verschillende manieren ingezet en intensief gebruikt. De manier waarop het materiaal wordt ingezet is per groep afhankelijk, dit gezien hun ontwikkeldoelen en het dagprogramma. Door het nieuwe (spel)materiaal is de interesse van de kinderen opnieuw geprikkeld. Dit heeft een positief effect op hun nieuwsgierigheid en spanningsboog.
Namens team Barendrecht enorm bedankt voor het nieuwe ontwikkelingsgericht (spel)materiaal.
Mooie tekeningen van de kinderen in Capelle-Rivium:

In Capelle zijn de kinderen heel blij met het nieuwe tekenmateriaal en daarmee direct aan de slag gegaan. Heerlijk ze zo bezig te zien met de tekeningen, met cijfers en letters en diverse afbeeldingen van dieren. Spelenderwijze leren, wie wil dat niet?
Ze oefenen de kleuren, de pengreep en het voorzichtig omgaan met het materiaal. Heel fijn en goed voor de kinderen. De kinderen dingen graag mee met de kleine prijsvraag van Tekenen Voor Kinderen voor nog meer tekenmateriaal.
Ook de nieuwe puzzels zijn zeer gewild. Ze zijn onderdeel van de methodiek Kleine Stapjes.

Stichting Vrienden van CityKids is blij dat we deze extra's kunnen doen voor "onze" kinderen. Er gaat niks boven een lach op het gezicht van een kind.
Met dank aan (stichting) Vrienden van CityKids, Tekenen Voor Kinderen, Drukkerij G.B. 't Hooft bv, Royal Talens Foundation en Stichting Physico www.physico.nl

Tot zover deze update en we houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen, bijzonderheden en andere leuke ontwikkelingen bij CityKids.

Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op en we geven u graag antwoord op uw vragen.

Met vriendelijke groet,

Maritza Russel  en Team CityKids

 

 

Sluitingsdagen 2020

Woensdag

1

januari

Nieuwjaarsdag

Donderdag

2

januari

Gesloten

Vrijdag

3

januari

Gesloten

Maandag

13

april

2e Paasdag

Maandag

27

april

Koningsdag

Dinsdag

5

mei

Bevrijdingsdag

Donderdag

21

mei

Hemelvaartsdag

Vrijdag

22

mei

dag na Hemelvaart

Maandag

1

juni

2e Pinksterdag

Donderdag

24

december

Extra sluitingsdag

Vrijdag

25

december

1e Kerstdag

Woensdag

30

december

Gesloten

Donderdag

31

december

Oudejaarsdag


Aangepaste sluitingstijden

Woensdag

 

5

februari

 

14.00 uur

Woensdag

 

18

maart

 

14.00 uur

Woensdag

 

29

april

 

14.00 uur

Woensdag

 

10

juni

 

14.00 uur

Woensdag

 

2

september

 

14.00 uur

Donderdag

 

3

september

 

13.00 uur

Donderdag

 

1

oktober

 

14.00 uur

Woensdag

 

14

oktober

 

14.00 uur

Woensdag

 

25

november

 

14.00 uur

Donderdag   3 december   13.00 uur

 

© 2019 CityKids