Skip to main content

Diagnostiek

Om uw kind de juiste zorg te kunnen bieden, is het belangrijk om een volledig beeld te hebben van de mogelijkheden en beperkingen van het kind. Hiervoor is vaak verder onderzoek nodig.

Bij CityKids krijgen kinderen met een ontwikkelingsachterstand een behandeling om hun ontwikkeling te stimuleren. Om de behandeling en begeleiding van de kinderen goed op mekaar af te stemmen is het wenselijk om meer te weten te komen over de oorzaken van de achterstand en hoe groot de achterstand is op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Binnen CityKids kunnen diverse onderzoeken worden uitgevoerd om de mogelijke oorzaken in kaart te brengen. 

Intelligentie onderzoek
Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de leermogelijkheden en leerbeperkingen van het kind. Binnen CityKids kunnen we kinderen onderzoeken die moeite hebben met spreken. Ook bij kinderen die nog niet in staat zijn om taakjes te doen, kunnen we een cognitieve ontwikkelingsleeftijd in kaart brengen. Er wordt een duidelijk advies gegeven over welke vorm van onderwijs mogelijk en nodig is. De orthopedagoog neemt deze test af, maakt verslag en bespreekt dit met ouders. Het onderzoek (afname, score, verslaglegging en adviesgesprek) duurt 6 uur.

Ontwikkelingsonderzoek
Bij dit onderzoek worden de verschillende ontwikkelingsgebieden (sociaal, emotioneel, cognitief en adaptieve vaardigheden) in kaart gebracht. Op deze manier wordt er gericht gekeken naar wat het kind kan en ook aankan. Als hier een groot verschil in wordt vastgesteld, kan een gerichte behandeling worden geadviseerd. Ook wordt het schooladvies hierop afgestemd. De GZ-psycholoog en orthopedagoog voeren dit onderzoek uit. Het onderzoek (afname, anamnese, scoring, verslaglegging en adviesgesprek) duurt 16 uur.

Autisme onderzoek
Een ontwikkelingsachterstand kan veroorzaakt worden door een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Door het stellen van een diagnose kan het kind de juiste behandeling krijgen waardoor zijn/haar ontwikkeling gestimuleerd kan worden. Met een duidelijke diagnose is er zicht op een geschikte vervolgplek en kunnen ouders gerichte hulp krijgen in de thuissituatie. Tijdens dit onderzoek wordt ook de intelligentie van het kind in kaart gebracht en wordt een schooladvies gegeven. De GZ-psycholoog en orthopedagoog voeren dit onderzoek uit. Het onderzoek (afname, anamnese, scoring, observaties, verslaglegging en adviesgesprek) duurt 23 uur.

Groot psychologisch onderzoek
Soms is het onduidelijk wat er met een kind aan de hand is. Binnen dit onderzoek wordt breed gekeken naar alle mogelijkheden en beperkingen van het kind. Ook wordt gekeken naar wat een kind nodig heeft, of plaatsing op school mogelijk is, maar ook wat het gezin nodig heeft om met de problematiek van het kind om te gaan. Hier worden dan gerichte adviezen op gegeven. De GZ-psycholoog en orthopedagoog voeren dit onderzoek uit. Het onderzoek (afname, anamnese, observaties, scoring, observaties, verslaglegging en adviesgesprek) duurt 26 uur.

Meer informatie
Voor het aanvragen/uitvoeren van diagnostisch onderzoek is een indicatie nodig. De grootte van de indicatie hangt af van het soort onderzoek dat wenselijk is. Wilt u als verwijzer/aanmelder overleggen over de mogelijkheden, dan verzoeken wij u per mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of per telefoon (010-4673105) contact op te nemen en te vragen naar de afdeling Indicatiebeheer.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
U heeft uw telefoonnummer niet ingevuld
Gegevens jeugdige:
U heeft geen naam ingevuld
Ongeldige invoer
U heeft uw adres niet ingevuld.
U heeft uw postcode niet ingevuld.
U heeft uw woonplaats niet gekozen.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Let op!

Conform het beleid van CityKids kan deze aanmelding niet worden hervat in verband met het niet volgen van het rijksvaccinatieprogramma.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
U bent niet akkoord gegaan
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer