Skip to main content

Verpleegkundige zorg

De zorg voor deze groep kinderen is gericht op het comfortabel maken van de omgeving, het zetten van kleine stapjes in de ontwikkeling en het verbeteren van kwaliteit van leven.

Bij het verpleegkundig kindercentrum is de zorg gericht op het creëren van een veilige, liefdevolle en stimulerende omgeving. Met de inzet van verschillende methodieken, willen wij elk kind de best mogelijke kans bieden om zich te ontwikkelen en ondanks hun ziekte of beperking, gewoon kind laten zijn.

  • Verpleegkundige zorggroep; kinderen met een verpleegkundige zorgvraag in de leeftijd van 0 tot 8 jaar waarbij er gewerkt wordt aan het creëren van veilige omgeving waarbij kinderen zich gaan veilig voelen in eigen lijf. Middels kleine stapjes wordt de ontwikkeling in kaart gebracht. Door middel van verschillende methode wordt aangesloten bij de behoefte van het kind door het aanbieden van sensorische activiteiten, beweegmomenten, gestructureerde spelmomenten

CityKids werkt volgens het Medisch Kindzorg Systeem
Binnen het Medisch Kindzorg Systeem staat de optimalisatie van de lichamelijke, sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind centraal. Dit wordt gerealiseerd door te werken met een multidisciplinair team van ervaren kinderverpleegkundigen, pedagogen en een gedragswetenschapper. Deze zorgprofessionals zijn speciaal opgeleid om verpleegkundige zorg en pedagogische begeleiding te bieden die is afgestemd op de individuele behoeften van elk kind.

De basis van ons zorgplan wordt gevormd door de vier kind leefdomeinen: Medisch, Sociaal, Veiligheid en Ontwikkeling. Op basis van deze domeinen stellen we doelen op die gericht zijn op het verbeteren van de algehele welzijn en ontwikkeling van het kind. Door te werken volgens het Medisch Kindzorg Systeem streven we ernaar om elk kind de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Ongeldige invoer