Skip to main content

Dagprogramma

Binnen het verpleegkundig kinderdagcentrum wordt waar het kan aan de hand van een vast dagprogramma gewerkt waarbij de ontwikkeling en ontplooiing van het kind centraal staat.

CityKids biedt binnen het verpleegkundig kinderdagcentrum pedagogische begeleiding. Er wordt waar het kan gewerkt met een vast dagprogramma. Dit biedt kinderen veiligheid en voorspelbaarheid en daarmee de basis om tot ontwikkeling en tot zelfontplooiing te komen. Er worden afwisselend activiteiten aangeboden die aandacht en concentratie van de kinderen vragen en activiteiten waarin ze zich kunnen ontspannen en tot rust kunnen komen. Passend binnen het programma wordt er individueel en in groepsverband gewerkt aan de zorgdoelen van de kinderen.
Ongeldige invoer