Skip to main content

Ambulante gezinsondersteuning

CityKids ontzorgt ouders en biedt ook hulp in het gezin. We bieden ondersteuning die is afgestemd op de specifieke behoefte van het kind in relatie tot het gezin. 

Vanuit de gezinsondersteuning biedt CityKids ondersteuning in de thuissituatie aan gezinnen met een kind met een somatische aandoening, psychiatrische stoornis, ontwikkelingsachterstand, gedragsstoornis, en/of verstandelijke/meervoudige beperking. De hulpvraag vanuit ouders staat centraal in de begeleiding.

Praktisch pedagogische gezinsbegeleiding
De ondersteuning richt zich op de specifieke behoefte van het kind in relatie tot het gezin en kan diverse invalshoeken hebben, zoals: opvoedvragen, omgaan met gedragsproblematiek en bijkomende problemen als spraak/taalproblematiek, psycho-educatie, zindelijkheid en agressie. Ook het introduceren van communicatiemiddelen, het aanbrengen van structuur en vragen rondom eet- en/of slaapproblematiek kunnen onderwerpen van de ondersteuning zijn. Hierbij worden praktische adviezen, interventies en ondersteuning geboden aan ouders.

Ouders krijgen specifieke adviezen en ondersteuning waardoor de opvoedkundige vaardigheden van ouders of verzorgers worden vergroot. Zij voelen zich gaandeweg meer competent om de gepaste begeleiding aan hun kind te kunnen geven. De verhouding in de draagkracht en de draaglast van het gezinssysteem wordt door middel van de gezinsondersteuning meer in balans gebracht. 

Eén gezin, één plan
Ouders voelen zich gesteund in de omgang met hun zorg intensieve kind in het gezin en in de thuissituatie. In het verlengde van de groepsbehandeling worden aanvullende doelen opgesteld, gericht op de thuissituatie. Deze doelen zijn in lijn met de doelen die in het behandelplan vanuit de groepsbehandeling van het kind zijn bepaald. CityKids heeft het uitgangspunt: “één gezin, één plan” om de effectiviteit en vorm van de behandeling zoveel mogelijk te waarborgen.

Ongeldige invoer