Ambulante Zorg - Gezinsondersteuning

Naast specialistische centra biedt CityKids ook hulp in het gezin. Vanuit de gezinsondersteuning biedt CityKids ondersteuning in de thuissituatie aan gezinnen met een kind met een somatische aandoening, psychiatrische stoornis, ontwikkelingsachterstand, gedragsstoornis, en/of verstandelijke/meervoudige beperking. De hulpvraag vanuit ouders staat centraal in de begeleiding.

De ondersteuning richt zich op de specifieke behoefte van de cliënt in relatie tot het gezin en kan diverse invalshoeken hebben, zoals: opvoedvragen, omgaan met gedragsproblematiek en bijkomende problemen als spraak/taalproblematiek, psycho-educatie, zindelijkheid en agressie. Ook het introduceren van communicatiemiddelen, het aanbrengen van structuur en vragen rondom eet- en/of slaapproblematiek kunnen onderwerpen van de ondersteuning zijn. Hierbij worden praktische adviezen, interventies en ondersteuning geboden aan ouders. Ouders krijgen specifieke adviezen en ondersteuningen waardoor de opvoedkundige vaardigheden van ouders of verzorgers worden vergroot, zij voelen zich gaandeweg meer competent om de gepaste begeleiding aan hun kind te kunnen geven. De verhouding in de draagkracht en de draaglast van het gezinssysteem wordt door middel van de gezinsondersteuning meer in balans gebracht. 

Ouders voelen zich gesteund in de omgang met hun zorg intensieve kind in het gezin en in de thuissituatie. Hulpvragen worden aangepakt of in gezamenlijkheid nader onderzocht. Er worden in het verlengde van de groepsbehandeling complementaire doelen opgesteld gericht op de thuissituatie. Deze doelen zijn aanvullend, maar in lijn met de doelen die in het behandelplan vanuit de groepsbehandeling van de client zijn bepaald. De behandeling op de groep en de gezinsondersteuning worden op elkaar afgestemd. CityKids heeft het uitgangspunt “één gezin, één plan” om de effectiviteit en vorm van behandeling zoveel mogelijk te waarborgen.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids