Tarieven

Om in aanmerking te komen voor plaatsing van een kind op ons verpleegkundig kinderdagverblijf is een indicatie nodig. 

CityKids biedt zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Een verwijzing van de specialist is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze vorm van zorg. Daarnaast biedt CityKids ook zorg in het kader van de Jeugdwet. Al deze zorgvormen worden geleverd middels Zorg in Natura (ZIN) of een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Kinderen die onder de definitie Intensieve Kindzorg vallen hebben per 1 januari 2016 recht op zittend vervoer van en naar het verpleegkundig dagverblijf en/of ontwikkelcentrum.
Het vervoer wordt verzorgd door CityKids en/of een taxibedrijf gespecialiseerd in het vervoer van kinderen met een extra hulpvraag.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids