Indicatiestelling

Plaatsing is mogelijk na een indicatie van een (kinder)verpleegkundig; de (kinder)verpleegkundige van CityKids kan deze indicatie voor de ouders verzorgen.

De kosten worden betaald door de zorgverzekeraar waar het kind verzekerd is via Zorg in Natura (ZIN), of indien gekozen wordt voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) uit het PGB van het kind.

Voor verpleegkundige zorg van een kind is een doorverwijzing van een specialist nodig en voor ontwikkelingsgerichte zorg een doorverwijzing van de huisarts of JGZ-arts.

Wanneer het kind blijvende zorg nodig zal hebben kan er een indicatie aangevraagd worden bij het zorgkantoor, het gaat dan om zorg in het kader van de wet langdurige zorg (WLZ). In andere gevallen kan een indicatie aangevraagd worden in het kader van de Jeugdwet, via de gemeente.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids