Zorg met kwaliteit

Een speerpunt van CityKids is de kwaliteit van de geleverde zorg vergroten. De klanttevredenheid is een belangrijke indicatie voor het beoordelen van de kwaliteit van de geleverde dienstverlening en zorg.

Klanttevredenheidsonderzoek

CityKids neemt deel aan tweejaarlijks onafhankelijke klanttevredenheidsonderzoek georganiseerd door VGVK (Vereniging Gespecialiseerd Verpleegkundige Kindzorg). De uitkomsten van dit onderzoek geeft CityKids een goed inzicht hoe ouders de zorg ervaren op onderdelen als verpleegkundige zorg en pedagogisch klimaat communicatie, organisatie en medewerkers. In het klanttevredenheid onderzoek van 2019 gaven ouders aan zeer tevreden te zijn wat tot uitdrukking komt in een gemiddeld cijfer van een 8.3.

Brancheorganisatie Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg
CityKids is lid van de VGVK. Brancheorganisatie Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK ) is opgericht op 28 april 2011. Het initiatief tot oprichting is mede genomen naar aanleiding van het advies van de Commissie Bekostiging Intensieve Kindzorg (BIKZ). De VGVK is de brancheorganisatie van de aanbieders van intensieve verpleegkundige zorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar. De brancheorganisatie is er voor de organisaties die zorg bieden op het gebied van de gespecialiseerde verpleegkundige kindzorg in Nederland en creëert randvoorwaarden voor deze aanbieders.
CityKids voldoet aan de kwaliteitscriteria die verplicht zijn voor alle leden van de VGVK.

Smiley
Stichting Kind en Ziekenhuis is de patiënten- en consumentenorganisatie voor kinderen in de zorg. De stichting bevordert al bijna 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn. Of het nu gaat om pasgeborenen, peuters, schoolkinderen of tieners; of ze nu een gebroken arm of een chronische aandoening hebben; of ze nu in het ziekenhuis, thuis of elders worden behandeld. Kind & Ziekenhuis behartigt de belangen van al deze kinderen en hun (aanstaande) ouders en geeft informatie en advies. De Kinderstem en daarmee de rechten van het kind vertegenwoordigd Kind & Ziekenhuis vanuit de visie https://kindenziekenhuis.nl/handvest/..

Ziekenhuizen die voldoen aan alle opgestelde criteria met betrekking tot kindgerichte zorg, kunnen van  Stichting Kind en Ziekenhuis het Smiley kwaliteitskeurmerk ontvangen voor de kinder-, dagbehandeling- en kraam- afdelingen. Smileys bestaan in Brons, Zilver en Goud .

Kind & Ziekenhuis heeft een pilot ontwikkeld van de toekenning van de Smileys voor “Verpleegkundige Kindzorg thuis en kinder(dag)verblijven“. CityKids heeft in de periode van februari tot juni dit jaar,  als eerste verpleegkundig kinderdagverblijf en kinderdagcentrum, meegedaan aan deze pilot voor het Smiley keurmerk. Kind & Ziekenhuis, gaf aan zeer onder de indruk te zijn van de kindgerichte zorg die CityKids biedt aan de kinderen en hun ouders. Dit werd  duidelijk onderschreven door alle ervaringen van de ouders, die uit de gesprekken met ouders en uit alle ervaringsmonitoren naar voren zijn gekomen. Wij hopen op het EACH Nationale Congres op  23 September 2016  (Medisch Kindzorg Systeem)  van Stichting Kind & Ziekenhuis de Gouden Smiley uit gereikt te krijgen.

Wilt u meer over Kind & Ziekenhuis en het Smiley keurmerk weten, bezoek dan eens de website:
www.kindenziekenhuis.nl

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids