Verpleegkundige zorg

Het verpleegkundig centrum is er voor cliënten van 0 tot 6 jaar met een intensieve zorgvraag, voortkomend uit een ernstig verstandelijke beperking, door chronische ziekte of intensieve medische behandelingen.  De zorg is gericht op het comfortabel maken van de omgeving, het zetten van kleine stapjes in de ontwikkeling en het verbeteren van kwaliteit van leven.

  • Intensieve zorg groep; kinderen met medische problematiek in de leeftijd van 0 – 5 jaar waarbij veel lichamelijke zorg nodig is. Het doel is de kwaliteit van leven bevorderen en de ontwikkeling te stimuleren.
  • Zelfredzaamheid groep; ernstig verstandelijk beperkte cliënten van 0- 5 jaar. Bij deze kinderen is er nauwelijks schoolperspectief en zij hebben een grote zorg behoefte. Het doel is de zelfredzaamheid te bevorderen.

 Deze doelgroep heeft behoefte aan een veilige kindgerichte omgeving waar met behulp van professionele kinderverpleegkundige zorg en (ortho)pedagogische begeleiding gewerkt kan worden aan het optimaliseren van de lichamelijke, sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind. Er wordt gewerkt aan de hand van het Medisch Kindzorg Systeem, waarbij de 4 kind leefdomeinen op het gebied van Medisch, Sociaal, Veiligheid en Ontwikkeling de basis zijn voor de inrichting en het opstellen van doelen binnen het verpleegkundig zorgleefplan. De specialistische verpleegkundige zorg en begeleiding wordt gegeven door een team van ervaren kinderverpleegkundigen en (ortho)pedagogen.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids