Pedagogische zorg

Bij het verpleegkundig kinderdagverblijf wordt aan kinderen met een (chronische) ziekte en daarbij een ontwikkelingsachterstand,  verstandelijke beperking,  (ernstige) ontwikkelingsstoornis en bijkomende problematieken extra  pedagogische zorg geboden.  De kinderen worden middels deze pedagogische begeleiding praktische, cognitieve en sociaal emotionele  vaardigheden aangeleerd. Hierbij worden de krachten en mogelijkheden van  het kind als uitgangspunt genomen. Er wordt binnen deze zorg gestreefd naar een grote mate van levensvreugde en het vergroten van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en participatie binnen de maatschappij.

Orthopedagogen
De orthopedagogen binnen CityKids zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het integrale pedagogische begeleidingsplan. De orthopedagogen werken de gehele dag samen met de pedagogen en kinderverpleegkundigen op de groepen van CityKids. Op deze wijze kunnen zij de coördinatie van de opgestelde pedagogische plannen op de groepen uitvoeren en de kwaliteit van  deze begeleiding waarborgen. De orthopedagogen spelen middels het gebruik van ontwikkelingsmateriaal in op de verschillende ontwikkelingsniveaus van de kinderen. Bij de begeleiding wordt gebruik gemaakt van pictogrammen en gebaren. De (ortho)pedagogen en kinderverpleegkundigen van CityKids hebben een certificaat behaald voor het gebruik van Nederlands met Gebaren (NmG).

Pictogrammen
Standaardonderdeel van onze behandeling is het gebruik van pictogrammen. Pictogrammen kunnen door kinderen die moeilijk communiceren via verbale taal, gebruikt worden om aan te wijzen wat ze willen hebben, keuzes te maken of om zich te uiten. Tevens is het gebruik van pictogrammen en visualisaties een middel voor het bieden van structuur,  zodat wat later op de dag of de volgende dag gaat gebeuren beter voorspelbaar wordt. Belangrijk bij de behandeling is de continuïteit van het gebruik van de pictogrammen. Wij adviseren ouders daarom ook een set pictogrammen voor thuis aan te schaffen.

Pijnmeting
Bij CityKids wordt gebruik gemaakt van erkende meetinstrumenten voor pijn bij kinderen zoals beschreven in de Richtlijn Pijnmeting en Behandeling van pijn bij Kinderen. Het pijnprotocol wordt gevolgd waarbij als meet instrument de VAS/comfortscore wordt gebruikt. Er is nauw contact met ouders en zij worden intensief betrokken bij dit proces. Er vindt structureel bijscholing plaats om de kennis up-to-date te houden. De (ortho)pedagogen en kinderverpleegkundigen van CityKids zijn in het bezit van het  certificaat  voor CPG voor kinderen met een ernstig verstandelijke beperking.

Bevorderen sociaal contact
CityKids heeft een snoezelruimte, welke ingezet wordt bij de behandeling van de kinderen. Snoezelen is een ontspannende activiteit waarbij de ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt. Zintuiglijke waarnemingen worden binnen deze snoezelruimte verdiept. Deze zintuiglijke waarnemingen zijn van belang om een ontwikkeling door te kunnen maken bij de andere ontwikkelingsgebieden. Het sociale contact wordt bevorderd binnen de snoezelruimte. Het snoezelen is een vast terugkerende activiteit binnen het individuele en groepsprogramma van het kind.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids