Verpleegkundig kinderdagverblijf

De doelgroep van het verpleegkundig kinderdagverblijf van CityKids betreft kinderen van 0 - 12 jaar met een complexe somatische problematiek. Deze doelgroep heeft behoefte aan een veilige kindgerichte omgeving waar met behulp van professionele kinderverpleegkundige zorg en (ortho)pedagogische begeleiding gewerkt kan worden aan de optimalisering van de lichamelijke, sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind.

Er wordt gewerkt aan de hand van het Medisch Kindzorg Systeem, waarbij de 4 kind leef domeinen op het gebied van Medisch, Sociaal, Veiligheid en Ontwikkeling de basis zijn voor de inrichting en het opstellen van doelen binnen het verpleegkundig zorgleefplan. De specialistische verpleegkundige zorg en begeleiding wordt gegeven door een team van ervaren kinderverpleegkundigen en (ortho)pedagogen. Veel van de kinderen bezoeken op locatie de kinderfysiotherapie en/of pre-logopedie praktijk.

Het zorgleefplan is een geïntegreerd verpleegplan waar door meerdere disciplines, die bij het kind en het gezin betrokken zijn, samen met ouders doelstellingen zijn geformuleerd. Een aantal kinderen van het verpleegkundig kinderdagverblijf bezoeken op verzoek van ouders het reguliere kinderdagverblijf Kids Wonderworld, gevestigd op dezelfde verdieping als CityKids. Hierdoor ontstaat de unieke mogelijkheid dat een kind met een specifieke verpleegkundige zorgvraag gewoon mee kan doen(spelen) met gezonde leeftijdsgenootjes, doordat de kinderverpleegkundige van CityKids borg staat voor de veiligheid en noodzakelijke dagelijkse specialistische verpleegkundige handelingen. Ouders spreken ook het grote voordeel uit dat meerdere kinderen uit het gezin (gezond en “ziek”) samen op één locatie kunnen worden ondergebracht.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids