Spelen en ontspannen

CityKids biedt kinderen een veilige omgeving waarbij uit wordt gegaan van de krachten van het kind. We hechten er veel waarde aan dat kinderen zichzelf kunnen zijn. Er worden ontwikkelingskansen geboden en de kinderen worden in spel en ontwikkelingsgerichte activiteiten gestimuleerd  en uitgedaagd. Op alle groepen is aangepast speelgoed en ontwikkelingsgericht materiaal aanwezig. De (ortho)pedagogen kiezen spelmateriaal/activiteiten  dat passend is/zijn  bij de ontwikkelingsleeftijd  van ieder kind, hierbij is het opgestelde behandelplan leidend. Tevens vindt er overleg en afstemming plaats met de kinderfysiotherapeut over recreatie en spelmogelijkheden rekening houdend met  de motorische ontwikkeling van het kind.

Snoezelen
Op de meeste locaties heeft CityKids een snoezelruimte, welke door alle groepen van CityKids intensief gebruikt wordt. Snoezelen is een activiteit waarbij de sensomotorische ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt, dit gebeurd in een daartoe ingerichte snoezelruimte.  De snoezelruimte is ingericht om de verscheidene zintuigen te prikkelen; tactiel, visueel en auditief. Bij het snoezelen wordt ingespeeld op de gevoelsmatige behoeften van kinderen. Een snoezelruimte biedt kinderen een ontspannen omgeving waar een positief pedagogisch klimaat hangt.  Een geluidsinstallatie met rustgevende muziek draagt bij aan het auditieve aspect van de snoezelruimte. In het waterbed is een muziekinstallatie geïntegreerd waardoor trillingen voelbaar zijn voor de kinderen die het waterbed gebruiken.

Ouders/opa’s/oma’s/broertjes/zusjes zijn als familie van harte welkom om bij CityKids te komen snoezelen. Bij het snoezelen met hun kind,  zullen zij ondersteund worden door een medewerker van CityKids, die de cursus ‘snoezelen’ gevolgd heeft en hen hierdoor optimaal kan begeleiden. Ouders kunnen via de groepsleiding een afspraak maken voor het snoezelen.

Samen buitenspelen
Bij alle locaties van CityKids zijn er voldoende buitenspeelmogelijkheden voor de kinderen. Er zijn mooie nieuwe speeltoestellen en  een zacht groen kunstgrasveldje voor de jongere kinderen. Dit geeft samen met de bloembakken en de vruchtenboompjes wat meer het idee echt in een  tuin te kunnen spelen. Er is ook een klein groentetuintje, waar onder andere tomaten en zonnebloemen een vriendelijke uitstraling geven. Tijdens het buitenspelen staat plezier maken met de andere kinderen centraal, tevens worden de kinderen motorisch uitgedaagd. Er wordt dagelijks met de kinderen buiten gespeeld, dit is opgenomen in het dagprogramma.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids