Behandelgroepen

Bij CityKids wordt behandeling groep geboden.
Heeft uw kind:
– een ontwikkelingsachterstand,
– een verstandelijke beperking,
– een (ernstige) ontwikkelingsstoornis,
– een stoornis in het autisme spectrum
– bijkomende problematieken, dan kan uw kind gebaat zijn bij een behandeling op het ontwikkelcentrum van CityKids.

Onze behandelgroepen hebben gemiddeld 6 kinderen. De groepen zijn ingedeeld op basis van een individuele benadering van het kind, niet op beperking of leeftijd.
Kindgericht wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van het kind binnen welke behandelgroep de ontwikkelingskansen van het kind het grootst zijn en waar het kind het beste op zijn plek zal zijn. Groepsdynamica speelt hierbij een grote rol. Op de behandelgroepen van CityKids heerst een grote mate van structuur en voorspelbaarheid.

De schoolse vaardigheden en activiteiten
Indien de mogelijkheden van het kind het toelaten worden er binnen de behandeling school voorbereidende vaardigheden aangeleerd.
Kinderen die hier aan toe zijn worden  in de groep geplaatst met  andere kinderen die deze doelen ook in het behandelplan geformuleerd hebben.
Bij de doelgroep waarbij de ontwikkelingskansen beperkt zijn, is de  behandeling tevens gericht op het voorkomen van achteruitgang.

Samenwerking regulier kinderdagverblijf
Op alle locaties van CityKids in de regio Groot Rijnmond is er een regulier kinderdagverblijf waarmee een nauwe samenwerking is. Zo wordt contact tussen gezonde en zieke kinderen gestimuleerd. Als ouders en (ortho)pedagoog gezamenlijk in overeenstemming hebben bereikt dat het kind op bepaalde momenten van de dag of de gehele dag geïntegreerd kan worden binnen de reguliere setting van een kinderdagverblijf, worden er aanpassingen getroffen om dit mogelijk te maken. De (ortho)pedagoog zal deze momenten op het reguliere kinderdagverblijf begeleiden en bewaken. Deze momenten worden opgenomen in het individuele dagprogramma van het kind.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids