Ontwikkelcentrum

Het ontwikkelcentrum is voor cliënten in de leeftijd van 0 tot 12 jaar met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking en/of een stoornis in het Autisme Spectrum (ASS). De behandeling is gericht op het stimuleren van ontwikkeling, verduidelijken van beeldvorming en het onderzoeken van mogelijk schoolperspectief. Om de cliënten de juiste behandeling en begeleiding te kunnen bieden aan de hand van passende methodieken zijn er klimaatgroepen opgericht binnen het ontwikkelcentrum van CityKids.

  • Vroeghulpgroep; de diagnose is vaak nog niet bekend, er wordt gewerkt aan het omgaan met andere kinderen, meedraaien met het dagprogramma, het bevorderen van communicatieve vaardigheden, de beeldvorming etc.
  • Schoolvoorbereidende groep; er wordt gewerkt aan vaardigheden om naar school te kunnen gaan zoals het zitten op een stoel, het maken van werkjes, het wachten op hun beurt, het vragen van hulp etc
  • Structuur groep; cliënten met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) en een grote behoefte aan structuur. Cliënten leren de dagstructuur vast te houden met behulp van fotogrammen en/of pictogrammen. De cliënten leren daarnaast met overgangen te kunnen omgaan, de communicatie wordt bevorderd en het schoolperspectief wordt in kaart gebracht.

 Om de cliënten in zorg bij CityKids de juiste en kwalitatief goede behandeling te kunnen bieden, wordt er gewerkt door de inzet van verschillende methodieken. De ingezette methodiek wordt afgestemd op de doelgroep om zo bij te kunnen dragen aan een positieve ontwikkeling.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids