Ontdekkingscentrum

Bij het ontdekkingscentrum zijn cliënten in zorg met een ernstige verstandelijke beperking. Binnen de groep van cliënten met een verstandelijke beperking (VB) is er een specifieke en bijzondere groep, de cliënten met een ernstig meervoudige beperking (EMB). De focus ligt bij deze doelgroep niet op ontwikkelen, maar op ontdekken. Het ontdekken van je eigen gevoel, je eigen behoeften en je eigen krachten. Bij het ontdekkingscentrum is de geboden behandeling gericht op het zo zelfstandig mogelijk leren leven. De doelen zijn daarbij ook gericht op de beleving van de cliënt en het goed in hun vel zitten. Het welbevinden van de cliënten staat voorop. Het netwerk is een belangrijk onderdeel van het leven van de cliënt en wordt dan ook actief betrokken. CityKids biedt een veilige omgeving waarbij cliënten zichzelf leren ontdekken en zichzelf kunnen zijn.

Om de cliënten in zorg bij CityKids de juiste en kwalitatief goede behandeling en begeleiding te kunnen beiden, wordt er gewerkt middels de inzet van verschillende methodieken. De ingezette methodiek wordt afgestemd op de doelgroep om zo bij te kunnen dragen aan een positieve ontwikkeling.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids