24-uurs zorg

Naast behandeling en verpleegkundige zorg  voor het kind in één van onze Kinderdagcentra of Verpleegkundige Kinderdagverblijven biedt CityKids binnenkort ook 24 uurszorg.

CityKids is graag uw partner in zorg en ziet het kind niet los van zijn ouders, familie en omgeving

Onze visie is samen met ouders ontwikkelingsgericht en familie geïntegreerde zorg te bieden in een veilige huiselijke omgeving.

Deze 24 uurszorg voor kinderen kan geboden worden om diverse redenen:

  • Als ziekenhuisverplaatste zorg. Als het kind extra verpleegkundige zorg nodig heeft die niet noodzakelijk in het ziekenhuis hoeft plaats te vinden maar soms ook  thuis moeilijk is te organiseren.
  • Ouders kunnen onder begeleiding verpleegkundige handelingen aanleren zoals het geven van sondevoeding, medicatie, kinderen met een tracheacanule of ademhalingsondersteuning, omgaan met het geven van zuurstof of gebruik van een monitor en een saturatiemeter.
  • Als respijtzorg: ter ontlasting van het gezin, als vertrouwd logeeradres, zodat het ook mogelijk wordt eens een dagje of week(end) samen of met de andere kinderen op pad te kunnen. De zorg van het kind wordt toevertrouwd aan een gespecialiseerd team van zorgprofessionals in een fijne omgeving.  
  • Ook wanneer een kind palliatieve zorg nodig heeft, wordt er in overleg met de ouders en het gezin de omgeving zo ingericht dat ook in de laatste fase we deze intensieve zorg rond het kind als team zullen geven.

Wij spelen zo flexibel mogelijk op uw zorgvraag in. In overleg biedt CityKids ook (24 uurs) kinderthuiszorg voor kinderen, die bij ons al in zorg zijn.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids