Klachtenprocedure

Klachtenregeling

Bij CityKids staat deskundige, hoogwaardige en gespecialiseerde zorg voor uw kind en de jongeren in De Pastorie centraal. Toch kan het wel eens voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Laat het ons dan weten. Een gesprek tussen de betrokken personen helpt onvrede meestal snel de wereld uit. Maar soms is dat niet voldoende.

Ouders, cliënten en of wettelijke vertegenwoordigers kunnen hun klacht kenbaar maken door middel van een klachtenformulier dat verkrijgbaar is op de locatie of ouders, cliënten en of wettelijke vertegenwoordigers  kunnen het klachtenformulier downloaden onder aan deze pagina. Een klacht kan over van alles gaan, over een verschil van mening over de verzorging of over de bejegening door medewerkers.

BENT U NIET TEVREDEN? WIJ HEBBEN EEN KLACHTENREGELING! CityKids heeft als doel uw kind en de jongeren de (24 uurs) zorg en voorzieningen te bieden die zij nodig hebben om op te groeien tot een zelfstandig individu. Het is mogelijk dat u niet tevreden bent over de door ons geboden zorg. Maar ook kunt u een klacht hebben over de organisatie of de bejegening. Soms zijn de verwachtingen ten aanzien van de zorg anders dan de daadwerkelijk geboden hulp.  De belangrijkste aandachtspunten vindt u hieronder. Een uitvoerige beschrijving hiervan treft u in ons klachtenreglement dat u bij ons kunt opvragen.

Wij maken onderscheid tussen: klachtopvang, klachtbemiddeling en klachtbehandeling door een externe klachtencommissie.

Download hier de klachtenregeling en het klachtenformulier.

Download hier het jaarverslag klachtencommissie en het jaarverslag klachtenfunctionaris.

  • Hits: 803
© 2019 CityKids