De Pastorie

Kinderexpertisecentrum en Begeleid en Beschermd Wonen in de voormalige Heilige Familiekerk en aangrenzende Pastoriewoning

De Heilige Familiekerk in Rotterdam Noord stond al sinds 2008 leeg en is in september 2016 in zijn geheel aangekocht ten behoeve van de Stichting voor het Behoud van de Heilige Familiekerk. Deze Stichting heeft ten doel het behoud van het gemeentelijk monument als cultureel historisch erfgoed en het financieel ondersteunen van de renovatie en exploitatie daarvan. De Stichting heeft een (culturele) ANBI status.

Initiatiefnemers van dit ambitieuze project zijn Maritza Russel (directeur CityKids) en Bart Dura (mededirecteur Impact Vastgoed). Het project heeft als doel de kerk volledig te restaureren en her in te richten en haar een sociale, maatschappelijke functie terug te geven. Een echt Familiehuis, een Kinderexpertisecentrum, waar in de toekomst kinderen met een chronische ziekte en kinderen met een intensieve verpleegkundige of palliatieve zorgvraag en hun families verzorgd, behandeld en begeleid worden in een kindvriendelijke omgeving door zeer betrokken artsen, kinderverpleegkundigen, zorgprofessionals en vrijwilligers. Voor meer informatie  zie http://www.defamiliekerk.nl/.

De Pastorie

In De Pastorie, behorende bij het Familiehuis, zijn inmiddels elf kamers huiselijk ingericht waar jongvolwassenen (alleen jongens) in de (instroom)leeftijd van 18 tot 25 jaar met een verstandelijke beperking en of een autisme spectrum stoornis begeleid en beschermd kunnen wonen.

De Pastorie staat voor kleinschaligheid met een individuele aanpak, uitgaande van de behoefte van de jonge bewoners. Elke jongere heeft een eigen slaapkamer met een bed, bureau en mogelijkheid tot een eigen sanitaire ruimte. De  gezamenlijke woon-eetkamer, keuken en tuin worden gedeeld met  huisgenoten. Elke jongere heeft zijn eigen dagstructuur en werkt samen met zijn persoonlijke begeleider aan zijn eigen persoonlijke traject. Centraal staan daarbij groei en ontwikkeling, mede door een zinvolle dagbesteding.

Interesse in één van de kamers? Jongeren kunnen zich nu aanmelden.

Reactie van de familie van de eerste bewoner: “Het was fantastisch ongelofelijk gewoon hoe deze mooie jongen veranderd is. Wat ben ik blij dat ik altijd de hoop ben blijven houden. Het is de moeite waard geweest om zolang voor hem te vechten op voor deze mooie kans. Zijn broers waren ontroerd om hem zo te zien. Ik kan niet genoeg dank jullie we zeggen.”

29 mei 2019: feestelijke opening van de Pastorie door Johnny de Mol

Na 1 ½ jaar restaureren, verbouwen en inrichten hebben we met elkaar gevierd dat dit nieuwe beschermd wooninitiatief open is voor jongens in de (instroom)leeftijd van 16 tot 25 jaar met een licht verstandelijke beperking en of autisme.

Een nieuw thuis, midden in de wijk, waar sociale ondernemers en vrijwilligers betrokken worden bij de dagbesteding. Zo kunnen de jongeren meedoen en zich echt thuis voelen.

Stichting Kruimeltje heeft met haar donateurs de volledige inrichting voor elkaar gekregen! Hier zijn we al onze donateurs, sociale ondernemers en vrijwilligers enorm dankbaar voor.

Een intensieve samenwerking tussen Stichting Behoud Heilige Familiekerk en Medisch Kindzorg Instelling CityKids.

De Pastorie is het eerste gedeelte van het totale herbestemmingsproject en transformatie van de al jaren leegstaande kerk naar  een geïntegreerd kindzorgcentrum voor het chronisch zieke kind.

Op woensdag 29 mei 2019 heeft Johnny de Mol De Pastorie officieel geopend. We hebben gevierd dat het huis er staat en de jongens een nieuw leven kunnen opbouwen! Lees hier het persbericht.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids