Skip to main content

Indicatie en kosten

Wonen bij De Pastorie is niet kosteloos, ondanks steun uit de overheid blijven er kosten aan verbonden.

Heel veel kosten worden vergoed door de overheid. Hoe dit geregeld is en waar je recht op hebt, is afhankelijk van de financieringsstroom, je leeftijd en de gemeente waar je vandaan komt. Hierna geven we een overzicht van alle betrokken instanties en de wet- en regelgeving die hieraan ten grondslag ligt. We sluiten af met een aantal instanties die je verder op weg kunnen helpen.

Jeugdwet

Heb  je een indicatie welke is afgegeven uit de Jeugdwet dan ben je hoogstwaarschijnlijk onder de 18 en is er of sprake van een mogelijke verbetering in  jouw situatie, of wordt ervan uit gegaan dat je na je 18e levensjaar onder een andere financieringsstroom valt. De jeugdwet is een financiering waarin zowel kosten voor de begeleiding als voor het wonen worden gedekt. De kosten die dan nog overblijven zijn voor de algemene voorzieningen.

 • Servicekosten
 • Voedingskosten
 • Zorgverzekering
 • Persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering
 • Kledinggeld
 • Zakgeld/sport

Wet Langdurige Zorg

Ook met een indicatie uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) worden veel kosten gedekt. De WLZ gaat er van uit dat je de rest van  je leven een ondersteuningsbehoefte zal hebben. De WLZ hanteert geen harde leeftijdsgrens al blijkt uit de praktijk dat onze bewoners onder de 18 jaar meestal eerst een Jeugdwet indicatie krijgen voor zij met de WLZ in aanraking komen. Het CIZ beoordeeld of  je in aanmerking komt voor een WLZ-indicatie waarop het zorgkantoor deze financiering zal coördineren. Ook de WLZ dekt net als de Jeugdwet een groot deel van de kosten, echter zullen ook nu een aantal algemene voorzieningen vergoed moeten worden.

 • Servicekosten
 • Eigen bijdrage CAK
 • Zorgverzekering
 • Persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering
 • Kledinggeld
 • Zakgeld/sport

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

In tegenstelling tot de twee andere financieringsstromen is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) binnen de Pastorie alleen toereikend voor het bekostigen van de begeleiding. De WMO gaat uit van een ontwikkelingsmogelijkheid en de indicatie wordt normaliter afgegeven in de vorm van een PGB.  Je kiest en bekostigd zelf de begeleiding, als dit in een instelling plaats vindt zijn hier nog extra kosten aan verbonden.

De bijkomende kosten in het geval van een indicatie uit de WMO zijn:

 • Kamerhuur
 • Voedingskosten
 • Servicekosten
 • Eigen bijdrage CAK
 • Zorgverzekering
 • Persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering
 • Kledinggeld
 • Zakgeld/sport

Ondersteunende instanties

Het lijkt zo vanzelfsprekend in de hulpverlening dat iedereen in staat is de juiste zaken te organiseren en weet waar hij/zij terecht kan voor vragen en ondersteuning. De praktijk leert echter dat dit niet vanzelfsprekend is en om die reden hebben we hier een aantal ondersteunende instanties toegevoegd die  kunnen helpen in het aanvragen van een indicatie of bij het aanvragen van een uitkering of andere middelen om bijkomende kosten uit te betalen.


WMO-indicatie:

Heeft u geen hulp van uw omgeving of heeft u professionele hulp nodig? Bespreek dan uw zorgvraag bij de Vraagwijzer en kom langs op het spreekuur. Maak een afspraak via 14 010 of online. Kijk op de sociale kaart Rotterdam voor de Vraagwijzer bij u in de buurt.

Medewerkers van de Vraagwijzer zoeken samen met u naar oplossingen. Is het nodig, dan verwijst de Vraagwijzer u naar andere organisaties in de wijk. Bijvoorbeeld het wijkteam of een hulpverlener van een zorgorganisatie.


WLZ-indicatie:

De aanvragen voor een indicatie uit de WLZ worden geregeld door het CIZ. De website is vrij duidelijke en via de button 'klik hier' te vinden;


JW-indicatie:

In de basis zal deze indicatie op een soortgelijke route worden afgegeven als een WMO-indicatie. In het geval van de Jeugd Wet is de leeftijd bepalend, u of uw kind is nog geen 18 jaar. Voor vragen over uw PGB-indicatie kunt u terecht bij het servicenummer 14 010 van de gemeente Rotterdam. 14 010 kan u doorverwijzen naar het juiste loket zoals onze adviseurs van het Wijkteam of de Vraagwijzer. Zij kunnen u ondersteuning bieden bij het vinden van de juiste zorg of hulp


Participatiewet uitkering:

Veel van ‘onze’ jongeren hebben nog geen inkomen en werken juist toe naar een situatie waarin zij basale arbeidsvaardigheden aanleren. Om toch de nodige kosten te kunnen dekken is het daarom vaak lovend om een uitkering aan te vragen. Heb je ondersteuning nodig maar is je zorgvraag niet van omvang dat je in aanmerking komt voor een UWV-uitkering? Dan kan de gemeente ondersteunen met een uitkering vanuit de participatiewet.


UWV-uitkering:

Bent u omwille een zogenoemde duurzame arbeidsongeschiktheid niet in staat om zelf inkomen te vergaren dan kan u terecht bij het UWV. Op de bijgevoegde website staat de route voor het aanvragen van een Wajong uitkering


Huursubsidie:

Bij de Pastorie zijn kamers die in aanmerking komen voor huursubsidie. Of je hiervoor in aanmerking komt hangt af van de hoogte van je inkomen en de hoogte van de huur. De huur hebben wij alvast zo vastgesteld dat dit geen probleem hoeft te vormen, de inkomensgrens veranderd ieder jaar en is te vinden op de website: Klik op de button voor informatie. 

Aanvraag huursubsidie

De aanvraag zelf doet u via de volgende website. Klik op de button.

Ongeldige invoer