• home
  • Voor ouders en jongeren

Ontwikkelcentrum

Bij het ontwikkelcentrum van CityKids krijgen kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar behandeling in groepsverband. De kinderen zijn bekend met een (complexe) lichamelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking, (ernstige) ontwikkelingsstoornis of een stoornis binnen het autisme spectrum. Deze doelgroep heeft behoefte aan een veilige omgeving, waar met behulp van een duidelijke structuur gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van het kind.
Het behandelplan wordt in overleg met ouders opgesteld door de orthopedagoog en samen met de pedagogen dagelijks tijdens het individuele dagprogramma bewaakt.
Veel van de kinderen van het ontwikkelcentrum bezoeken de kinderfysiotherapie en/of (pre)logopedie praktijk.

Het behandelplan is een geïntegreerd plan waarin door meerdere disciplines, die bij het kind en ouder, betrokken zijn samen met ouders doelstellingen zijn geformuleerd.  Een absoluut kind gerichte oplossing die bijdraagt aan optimalisering van de ontwikkeling van het jonge kind. Ouders benadrukken het vertrouwen dat doordat er kinderverpleegkundigen werken op het verpleegkundig kinderdagverblijf hun kind met bijvoorbeeld epilepsie (waar veel kinderen op het ontwikkelcentrum mee bekend zijn ) ook bij een epileptisch insult direct zorgprofessionals aanwezig zijn en snel kunnen handelen. Behalve in Capelle a/d IJssel is in alle vestigingen verpleegkundige zorg aanwezig.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids