24-uurs (Kinderthuis)zorg

Vraagt uw kind veel zorg en aandacht van iedereen in het gezin? U hoeft er niet alleen voor te staan. Wij bieden diverse vormen van ondersteuning, ook bij u thuis.

Op verzoek van ouders kunnen onze kinderverpleegkundigen en pedagogen ook 24-uurs (kinderthuis)zorg bieden. Hierbij gaat het vaak om kinderen die bekend zijn op ons verpleegkundig kinderdagverblijf.

Deze 24-uurs thuiszorg voor kinderen kan geboden worden om diverse redenen:

Ziekenhuisverplaatste zorg
Soms heeft een kind extra verpleegkundige zorg nodig die niet noodzakelijk in het ziekenhuis hoeft plaats te vinden. Om deze zorg thuis aan te bieden, is vaak ook lastig te organiseren. CityKids ondersteunt en begeleidt ouders bij het aanleren en uitvoeren van diverse verpleegkundige handelingen zoals het geven van sondevoeding, medicatie en het geven van zuurstof of gebruik van een monitor en een saturatiemeter bij kinderen met een tracheacanule of ademhalingsondersteuning.

Respijtzorg
Ter ontlasting van het gezin, als vertrouwd logeeradres, zodat het ook mogelijk wordt eens een dagje of week(end) samen of met de andere kinderen van het gezin op pad te kunnen. De zorg van het kind wordt toevertrouwd aan een gespecialiseerd team van zorgprofessionals in een fijne omgeving.  

Palliatieve zorg
Ook wanneer een kind palliatieve zorg nodig heeft, wordt er in overleg met de ouders en het gezin, de omgeving zo ingericht dat ook in de laatste fase we deze intensieve zorg rond het kind als team kunnen geven. 

Wij spelen zo flexibel mogelijk in op uw zorgvraag
Heeft u een zorgvraag of een wens over kinderthuiszorg, overleg dit dan met de teamcoördinator van één van de locaties. Graag bekijken wij samen met u hoe wij u thuis kunnen ondersteunen.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
U heeft uw woonplaats niet ingevuld.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids