Skip to main content

24-uurs (Kinderthuis)zorg

Vraagt uw kind veel zorg en aandacht van iedereen in het gezin? U hoeft er niet alleen voor te staan. Wij bieden diverse vormen van ondersteuning, ook bij u thuis.

Op verzoek van ouders kunnen onze kinderverpleegkundigen en pedagogen ook 24-uurs (kinderthuis)zorg bieden. Hierbij gaat het vaak om kinderen die bekend zijn op ons verpleegkundig kinderdagverblijf. CityKids kan de volgende vormen van 24-uurs thuiszorg voor kinderen aanbieden:

Ziekenhuisverplaatste zorg
Soms heeft een kind extra verpleegkundige zorg nodig die niet noodzakelijk in het ziekenhuis hoeft plaats te vinden. Om deze zorg thuis aan te bieden, is vaak lastig te organiseren. CityKids ondersteunt en begeleidt ouders bij het aanleren en uitvoeren van diverse verpleegkundige handelingen zoals het geven van sondevoeding, medicatie en het geven van zuurstof of gebruik van een monitor en een saturatiemeter bij kinderen met een tracheacanule of ademhalingsondersteuning.

Respijtzorg
Respijtzorg is bedoeld ter ontlasting van het gezin. Het kind gaat dan naar een vertrouwd logeeradres, zodat het ook mogelijk wordt om een dag of week(end) samen of met de andere kinderen van het gezin op pad te kunnen. De zorg van het kind wordt toevertrouwd aan een gespecialiseerd team van zorgprofessionals in een fijne omgeving.  

Palliatieve zorg
Ook wanneer een kind palliatieve zorg nodig heeft, wordt er in overleg met de ouders en het gezin, de omgeving zo ingericht dat ook in de laatste fase we deze intensieve zorg rond het kind als team kunnen geven. De zorg richt zich op kwaliteit van leven, en wordt vooral bepaald door de persoonlijke wensen en mogelijkheden van het kind en het gezin.

Wij spelen zo flexibel mogelijk in op uw zorgvraag
Heeft u een zorgvraag of een wens over kinderthuiszorg, overleg dit dan met de teamleider van één van de locaties. Graag bekijken wij samen met u hoe wij u thuis kunnen ondersteunen.

Ongeldige invoer