Klachtenprocedure

Klachtenregeling

Bij CityKids staat deskundige, hoogwaardige en gespecialiseerde zorg voor uw kind en de jongeren in De Pastorie centraal. Toch kan het wel eens voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Laat het ons dan weten. Een gesprek tussen de betrokken personen helpt onvrede meestal snel de wereld uit. Maar soms is dat niet voldoende.

Ouders, cliënten en/of wettelijke vertegenwoordigers kunnen hun klacht kenbaar maken door middel van een klachtenformulier dat verkrijgbaar is op de locatie. Ook is het mogelijk om het klachtenformulier te downloaden via de link onderaan deze pagina.

Een klacht kan over van alles gaan, over een verschil van mening over de verzorging of over de bejegening door medewerkers. CityKids streeft ernaar om goede zorg te bieden en kinderen een veilige en vertrouwde plek te bieden. Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met klachten.

Deze regeling voldoet aan de regels die in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en in de Jeugdwet zijn opgenomen. Belangrijk hierbij is dat klachten van onze cliënten zorgvuldig en bij voorkeur zo laagdrempelig en effectief mogelijk worden afgewikkeld. CityKids wil graag leren van klachten en incidenten om zo de zorg te kunnen verbeteren.

Heeft u vragen over de mogelijkheden om een klacht in te dienen? Wilt u advies of ondersteuning? Lees dan de klachtenregeling en/of neem contact met ons op.

Download hier de klachtenregeling en het klachtenformulier.

Download hier het jaarverslag klachtencommissie en het jaarverslag klachtenfunctionaris.

 • Hits: 1993

Medewerker van het kwartaal

Medewerker van het kwartaal

Bij CityKids zijn we trots op al onze medewerkers. Ieder kwartaal zetten we één van onze medewerkers extra in het zonnetje; om diverse redenen. Dit is dan ook onze 'medewerker van het kwartaal'.

Medewerker van het 4de kwartaal 2020

Medewerker van het 3de kwartaal 2020

Medewerker van het 2de kwartaal 2020

Medewerker van het 1ste kwartaal 2020

 • Siegfried Seedorf

  4e kwartaal 2019

 • Sofie Verwijs

  3e kwartaal 2019

 • Esther van Winden

  2e kwartaal 2019

 • Charlotte van der Cammen

  1e kwartaal 2019

Lees meer: Medewerker van het kwartaal

 • Hits: 3037

Corona

Corona

Februari 2021

Beste ouders/verzorgers,

Covid-19, Corona, het virus is er nog steeds en met alle varianten wint het weer aan terrein. De besmettingen nemen toe de locakdown is vlengd evenals de avondklok. 

Als zorgverlener hebben en nemen we onze verantwoordelijkhied en treffen we alle voorzorgsmaatregelen die de het kabinet, het RIVM en de GGD voorschrijven. We hebben ons eingen  Corona draaiboek met daarin alle mogelijk denkbare situaties beschreven en vooral hoe we daarop reageren.

Preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen en acties als er een besmetting is op een van de locaties. Dit draaiboek is een zeer dynamisch document want er zijn updates van het RIVM of de GGD en ervareingen die we zelf opdoen. 

Uiteraard heeft CityKids en haar medewerkers ook te maken gehad met positieve meldeingen en een aantal van onze medewerkers hebben no te maken met de nawerkingen van het virus. Op dit momen hebben we gelukkig geen positieve meldingen binnen de oranisatie. 

We hebben voor de kinderen en ouders via het ouderportaal een aantal video's geplaatst dat als kinderen thuis moeten blijven er toch een mogelijkheid bestaat met de behandeling van uw kiunderen door te gaan. 

Uit de reacties van onze ouders blijkt dat veel kinderen er met plezier naar kijken. 

We vragen u mee te werken het virus buiten de deuren van CityKids te houden. Houdt u aan de onze regels;

 • Kinderen niet naar de groep brengen maar bel met de groep en onze medewerkers komen de kinderen halen of brengen
 • Geen handen schudden, vermijd fysiek contact
 • Houd 1,5 meter afstand

Kinderen hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook bij CityKids.

Kinderen van 0 tot 7 jaar met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn, en matig hoesten) mogen naar CityKids, als zij geen koorts of andere klachten passend bij het nieuwe coronavirus hebben.

We hebben nog een verzoek aan u als ouder/verzorger. In deze onvoorspelbare periode willen we u vragen altijd bereikbaar te blijven voor ons op de momenten dat uw kind bij CityKids is.

Het kan namelijk, en dit is helaas al een paar maal voorgevallen, dat uw kind met koorts bij ons aankomt of gedurende de dag hoge koorts ontwikkeld, 39 graden of meer. Dan willen we graag met u in contact komen zodat u uw kind komt ophalen. Want dit is een gevaarlijke situatie voor de andere kinderen en de medewerkers van CityKids.

Als u niet bereikbaar bent moeten we uw kind in isolatie plaatsen en een van de medewerkers van de groep bij uw kind in isolatie plaatsen. Dit brengt extra kosten met zich mee. Als u wel thuis bent en helaas niet in de gelegenheid uw kind op te halen dan moeten wij een taxi regelen om uw kind naar huis te brengen. Hoe vervelend dat dan ook is maar in beide gevallen moeten we de kosten aan u doorberekenen. 

Wij hopen u voor dit moment weer op de hoogte te hebben gebracht en zodra er weer veranderingen zijn in de maatregelen en adviezen die betrekking hebben op CityKids brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Maritza Russel en

Management team CityKids

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
010 – 467 3105 (tijdens kantooruren)

Lees meer: Corona

 • Hits: 105588

Disclaimer website

Disclaimer website

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. CityKids acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

CityKids is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Naam

Emailadres

Informatie over CityKids 
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe diensten:

per post

per e-mail

via social media

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij publiceren uw gegevens niet.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

** Cookies**

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
CityKids
van Oldenbarneveltplaats 442
3012 AP Rotterdam
010-4673105
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer: Disclaimer website

 • Hits: 8218
© 2019 CityKids